Cennik

OFERTA DLA FIRM:

Ceny podane poniżej mają wyłącznie charakter orientacyjny i stanowią punkt odniesienia do wyceny. Każda oferta jest rozpatrywana indywidualnie ze względu na zakres usług objętych zleceniem. W celu szczegółowego omówienia warunków zlecenia prosimy o kontakt z biurem.

 

 1. Księgi handlowe, rachunkowe (pełna księgowość) – od 250 zł za jeden miesiąc obsługi księgowej uzależniona od ilości dokumentów księgowych i zasad rachunkowości/opodatkowania Zleceniodawcy:
 • wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe,
 • reprezentacja przed urzędami,
 • odbiór dokumentów z siedziby klienta.

 

 1. Uproszczona księgowość.

 

a)       Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – od 60 zł za jeden miesiąc obsługi księgowej uzależniona od ilości dokumentów księgowych i zasad rachunkowości/opodatkowania Zleceniodawcy:

 • ewidencja sprzedaży i zakupów
 • ewidencja podatku od towarów i usług VAT
 • ewidencja przychodu zryczałtowanego podatku dochodowego
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • obsługa pracowników (akta osobowe, lista płac rozliczenia z ZUS)
 • sporządzanie deklaracji do US i ZUS
 • reprezentacja przed urzędami
 • odbiór dokumentów z siedziby klienta

b)       Książka przychodów i rozchodów (podatek dochodowy na zasadach ogólnych) – od 100 zł za jeden miesiąc obsługi księgowej uzależniona od ilości dokumentów księgowych i zasad rachunkowości/opodatkowania Zleceniodawcy:

 • ewidencja przychodów i kosztów
 • ewidencja VAT
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • obsługa pracowników
 • sporządzanie i składanie deklaracji do US i ZUS
 • reprezentacja przed urzędami
 • odbiór dokumentów z siedziby klienta

 

 1. Obsługa kadrowo – płacowa – opłata za każdego pracownika 20 zł za jeden miesiąc obsługi księgowej:
 • naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • sporządzanie i przekazywanie rozliczeń i deklaracji do US oraz ZUS
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników oraz sporządzanie rocznych rozliczeń
 • wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach i pasków wynagrodzeń
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • odbiór dokumentów z siedziby klienta

 
 

 1. Zamknięcie roku – sporządzenie sprawozdań finansowych i rozliczeń rocznych – opłata jak za księgowanie miesiąca.

 

Opłata miesięczna za świadczone przez nasze biuro rachunkowe usługi jest naliczana w formie abonamentu wyłącznie w oparciu o zadeklarowaną w zawartej umowie ilość dokumentów bez względu na ilość księgowań powiązanych z dokumentami. W przypadku przekroczenia zadeklarowanej ilości dokumentów średnio o 20 % za trzy ostatnie okresy rozliczeniowe zastrzegamy sobie możliwość naliczenia dopłaty w ramach obowiązującego cennika proporcjonalnie do ilości dokumentów. Jednocześnie informujemy, iż istnieje możliwość corocznej waloryzacji opłaty za świadczone usługi przez nasze biuro na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego w komunikacie Prezesa GUS w pierwszym kwartale roku za rok poprzedni.

Przez dokumenty księgowe rozumie się:

 • Faktury,
 • Faktury wewnętrzne,
 • Rachunki,
 • Paragony fiskalne,
 • Wyciągi bankowe,
 • Raporty kasowe,
 • Dokumenty KP/KW,
 • Delegacja,
 • Rozliczenie zaliczki,
 • Itp.