Nasza Oferta

Swoje usługi oferujemy dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Zapewniamy szereg usług wspierających działanie firmy na każdym etapie ich rozwoju:

1. prowadzimy księgowość dla osób fizycznych i prawnych,
2. księgi rachunkowe i sprawozdawczość,
3. ewidencje podatkowe,
4. obsługa kadrowo-płacowa,
5. ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
6. przygotowujemy deklaracje VAT/PIT/CIT/ZUS/GUS…

Dzięki wykorzystaniu specjalistycznego programu finansowo-księgowego, umożliwiającego sporządzanie raportów i zestawień w wielu układach, zapewniamy przygotowanie zestawień i analiz w formie elektronicznej.

Klient nasz ma dostęp do informacji na temat stanu finansów, danych dotyczących dokumentów źródłowych i uzyskanych wyników w każdej chwili (godziny dopasowane do potrzeb Klienta). Informacje te można otrzymać osobiście, telefoniczne lub pocztą elektroniczną.

Ze swojej strony biuro zapewnia zachowanie tajemnicy na temat wszelkich informacji jakie powziął o firmie w związku z wykonywanymi usługami.

Zgodnie z umową zawieraną z Klientem za wszelkie błędy wynikające ze źle wykonanej usługi pełną odpowiedzialność materialną ponosi nasze biuro rachunkowe. Z tego tytułu jesteśmy objęci stosownymi umowami ubezpieczeniowymi.

Więcej szczegółów w zakładce CENNIK i pod numerami telefonów wskazanych w zakładce KONTAKT.