Kompleksowa obsługa księgowa Twojej firmy

Dowiedz się więcej

Kompleksowa obsługa księgowa.

Nasz zespół oferuje kompleksową obsługę Twojej firmy, obejmującą aspekty księgowe, rachunkowe, kadrowe i płacowe.

Co masz w zamian?

Z naszej strony zapewniamy profesjonalizm, spokój i zaangażowanie.

Nasze usługi obejmują:

  1. prowadzenie księgowości dla osób fizycznych i prawnych,
  2. prowadzenie ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości,
  3. prowadzenie książki przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów, karta podatkowa, rejestry VAT itd.,
  4. obsługę kadrowo-płacową,
  5. ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  6. przygotowujemy i wysyłamy deklaracje VAT/PIT/CIT/ZUS/GUS itp.
  7. przygotowujemy i wysyłamu pliki JPK,
  8. sporządzanie sprawozdań finansowych,
  9. przygotowanie danych niezbędnych do uzyskania kredytu, leasingu.

Oferujemy także odbiór dokumentów od klienta. W tym celu skontaktuj się z nami TUTAJ.

Dzięki wykorzystaniu specjalistycznego programu finansowo-księgowego, umożliwiającego sporządzanie raportów i zestawień w wielu układach, zapewniamy przygotowanie zestawień i analiz w formie elektronicznej.

Klient nasz ma dostęp do informacji na temat stanu finansów, danych dotyczących dokumentów źródłowych i uzyskanych wyników w każdej chwili (godziny dopasowane do potrzeb Klienta). Informacje te można otrzymać osobiście, telefoniczne lub pocztą elektroniczną.

Ze swojej strony biuro zapewnia zachowanie tajemnicy na temat wszelkich informacji jakie powziął o firmie w związku z wykonywanymi usługami.

Zgodnie z umową zawieraną z Klientem za wszelkie błędy wynikające ze źle wykonanej usługi pełną odpowiedzialność materialną ponosi nasze biuro rachunkowe. Z tego tytułu jesteśmy objęci stosownymi umowami ubezpieczeniowymi.

Więcej szczegółów w zakładce CENNIK i pod numerami telefonów wskazanych w zakładce KONTAKT.

Relizacja: Travi Agencja