TARCZA ANTYKRYZYSOWA – POMOC W RAMACH COVID – 19

Tarcza antykryzysowa by艂a wielokrotnie nowelizowana. Obecnie funkcjonuj膮 trzy tarcze, przed nami jeszcze jedna wersja, tym razem 4.0. W ka偶dej ustawodawca przewidzia艂 rozwi膮zania dla ma艂ych, 艣rednich i du偶ych firm. Skorzystanie z jednego nie wyklucza mo偶liwo艣ci si臋gni臋cia r贸wnie偶 po inne rozwi膮zania. Pomoc mo偶emy uzyska膰 z ZUS, wojew贸dzkich i powiatowych urz臋d贸w pracy oraz Polskiego Funduszu Rozwoju.

Dotychczas ponad 2 miliony uprawnionych podmiot贸w skorzysta艂o ze zwolnienia ze sk艂adek ZUS, 艣wiadczenia postojowego, dofinansowania do wynagrodze艅 w okresie przestoju, obni偶onego czasu pracy, po偶yczek czy odroczenia sk艂adek i podatk贸w. Ze wszystkich instrument贸w wsparcia, jakie oferuje tarcza antykryzysowa, przedsi臋biorcy otrzymali 艂膮cznie ju偶 blisko 10,5 mld z艂. Jest to efekt prawie dw贸ch miesi臋cy dzia艂ania specustawy maj膮cej na celu przeciwdzia艂anie negatywnym skutkom epidemii koronawirusa.

Tarcza antykryzysowa - pomoc dla firm

G艂贸wne za艂o偶enia Tarczy Antykryzysowej:

 • Ponad 212 mld na ochron臋 miejsc pracy i gospodarki
 • 100 mld z艂 dodatkowe 艣rodki w ramach Tarczy Finansowej
 • 5 obszar贸w dzia艂a艅: pracownicy, firmy, zdrowie, instytucje finansowe, inwestycje

Poni偶ej prezentujemy najwa偶niejsze i najpopularniejsze rozwi膮zania przewidziane w tarczy antykryzysowej.

Zwolnienie ze sk艂adek ZUS na 3 miesi膮ce

Wniosek do ZUS o zwolnienie z op艂acania sk艂adek mo偶na z艂o偶y膰 max. z okres 3 miesi臋cy: od marca do maja 2020 r. Zwolnienie dotyczy sk艂adek na ubezpieczenia spo艂eczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarno艣ciowy, Fundusz Gwarantowanych 艢wiadcze艅 Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Wa偶ne! Pe艂ne zwolnienie ze sk艂adek ZUS przys艂uguje samozatrudnionym i zatrudniaj膮cym do 10 os贸b, cz臋艣ciowe zatrudniaj膮cym od 10 do 49 os贸b, a tak偶e os贸b korzystaj膮cych z ULGI NA START, oraz przedsi臋biorcy, kt贸rych przych贸d z dzia艂alno艣ci uzyskany w pierwszym miesi膮cu, za kt贸ry jest sk艂adany wniosek o zwolnienie z op艂acania sk艂adek, by艂 wy偶szy ni偶 15 681 z艂otych (300% prognozowanego przeci臋tnego miesi臋cznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 roku), ale doch贸d uzyskany w pierwszym miesi膮cu, za kt贸ry jest sk艂adany wniosek o zwolnienie z op艂acania sk艂adek nie by艂 wy偶szy ni偶 7000 z艂otych. Warto pami臋ta膰, 偶e te dwie ostatnie grupy mog膮 skorzysta膰 ze zwolnienia tylko za miesi膮ce kwiecie艅 i maj 2020 r.

Aby skorzysta膰 ze zwolnienia ze sk艂adek trzeba z艂o偶y膰 wniosek do ZUS najp贸藕niej do 30 czerwca 2020 roku. Wniosek mo偶na z艂o偶y膰 elektronicznie przez ZUS PUE. Trzeba go opatrzy膰 kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Wi臋cej szczeg贸艂贸w: https://www.gov.pl/web/gov/zwolnienie-ze-skladek-ZUS-na-3-miesiace

pomoc dla firm COVID-19

艢wiadczenie postojowe

Dla os贸b prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 i聽 zleceniobiorc贸w. 艢wiadczenie postojowe przys艂uguje co do zasady w kwocie 2080 z艂 brutto miesi臋cznie. Mo偶na o nie wnioskowa膰 max. przez trzy miesi膮ce. 艢wiadczenie jest zwolnione z podatku i nieosk艂adkowane.

Osoby, kt贸re s膮 na karcie podatkowej i korzystaj膮 jednocze艣nie ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymaj膮 1300 z艂otych. O to 艣wiadczenie z ZUS mog膮 ubiega膰 si臋 osoby prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 i zatrudnione na podstawie um贸w cywilnoprawnych, czyli zlecenia lub dzie艂a, o ile nie podlegaj膮 ubezpieczeniom spo艂ecznym z innego tytu艂u. ZUS wyp艂aca 艣wiadczenie niezw艂ocznie po wyja艣nieniu ostatniej okoliczno艣ci niezb臋dnej do jego przyznania na konto.

Jakie warunki nale偶y spe艂ni膰?

W przypadku os贸b prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 s膮 to:

 • rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci przed 1 lutego br.
 • spadek przychod贸w o co najmniej 15 proc. w miesi膮cu poprzedzaj膮cym miesi膮c z艂o偶enia wniosku w stosunku do miesi膮ca poprzedniego. Nie ma tutaj g贸rnego limitu przychod贸w.

艢wiadczenie przys艂uguje r贸wnie偶 samozatrudnionym, kt贸rzy zawiesili dzia艂alno艣膰 po 31 stycznia br. Tu nie ma wymogu spadku obrot贸w.

Aby otrzyma膰 艣wiadczenie postojowe drugi i trzeci raz nie jest wymagany spadek przychod贸w. Do wniosku dodane zosta艂o o艣wiadczenie, 偶e sytuacja materialna wskazana w pierwszym wniosku ubiegaj膮cego si臋 o 艣wiadczenie postojowe nie uleg艂a poprawie.

W przypadku zleceniobiorc贸w obowi膮zuje limit zarobk贸w. Wniosek za zleceniobiorc臋 sk艂ada zleceniodawca. Mo偶e to zrobi膰 najp贸藕niej w terminie 3 miesi臋cy od miesi膮ca, w kt贸rym zniesiono stan epidemii. Zleceniobiorca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenia, 偶e nie podlega ubezpieczeniom spo艂ecznym z innego tytu艂u i o kwocie przychod贸w z innych um贸w. Warunkiem uzyskania 艣wiadczenie jest wykonywanie umowy zawartej przed 1 kwietnia, z kt贸rej przych贸d w miesi膮cu poprzedzaj膮cym miesi膮c, w kt贸rym zosta艂 z艂o偶ony wniosek o 艣wiadczenie postojowe, nie by艂 wy偶szy ni偶 15 595,74 z艂 (od 300 proc. przeci臋tnego miesi臋cznego wynagrodzenia z poprzedniego kwarta艂u og艂aszanego przez GUS. Do wniosku trzeba do艂膮czy膰 kopi臋 umowy. Aby otrzyma膰 kolejne 艣wiadczenie postojowe, trzeba z艂o偶y膰 nowy wniosek. O kolejne 艣wiadczenie mo偶na si臋 ubiega膰 ponownie nie wcze艣niej ni偶 w miesi膮cu nast臋puj膮cym po miesi膮cu, w kt贸rym nast膮pi艂a wyp艂ata 艣wiadczenia.

Uwaga! Wniosek o 艣wiadczenie postojowe mo偶na sk艂ada膰 nawet przez trzy miesi膮ce po odwo艂aniu stanu epidemii. Wi臋cej szczeg贸艂贸w: https://www.gov.pl/web/gov/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza oraz https://www.gov.pl/web/gov/swiadczenie-postojowe-dla-osob-wykonujacych-umowy-cywilnoprawne

艢wiadczenia postojowe, pomoc COVID-19

Niskooprocentowana po偶yczki dla mikroprzedsi臋biorc贸w ze 艣rodk贸w Funduszu Pracy

Mikroprzedsi臋biorcy mog膮 z艂o偶y膰 do powiatowych urz臋d贸w pracy wnioski o jednorazowe po偶yczki do wysoko艣ci 5 000 z艂 na pokrycie bie偶膮cych koszt贸w prowadzenia dzia艂alno艣ci.

Po偶yczka wyp艂acana聽 jest jednorazowo, po podpisaniu umowy. Okres jej聽sp艂aty nie mo偶e przekroczy膰 12 miesi臋cy, przy czym rozpocz臋cie sp艂aty po偶yczki b臋dzie nast臋powa艂o po trzymiesi臋cznym okresie karencji.

Rada Ministr贸w mo偶e, w celu przeciwdzia艂ania COVID-19, w drodze rozporz膮dzenia przed艂u偶y膰 okres sp艂aty po偶yczki ponad przewidziane 12 miesi臋cy, maj膮c na wzgl臋dzie okres obowi膮zywania stanu zagro偶enia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywo艂ane.

Po偶yczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsi臋biorcy podlega umorzeniu pod warunkiem, 偶e mikroprzedsi臋biorca b臋dzie prowadzi艂 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 przez okres 3 miesi臋cy od dnia udzielenia po偶yczki. To oznacza, 偶e aby nie zwraca膰, trzeba pami臋ta膰 o z艂o偶eniu wniosku w ci膮gu 14 dni od spe艂nienia warunku umorzenia.

Wi臋cej szczeg贸艂贸w: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-niskooprocentowanej-pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow-ze-srodkow-funduszu-pracy

oraz https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA

Dofinansowania dla firm, covid-19

Dofinansowania cz臋艣ci koszt贸w prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej dla os贸b niezatrudniaj膮cych pracownik贸w

Mo偶na uzyska膰 dofinansowanie cz臋艣ci koszt贸w prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej w przypadku spadku obrot贸w w wyniku pandemii koronawirusa. Wysoko艣膰 wsparcia uzale偶niona jest od udokumentowanego spadku obrot贸w. W przypadku spadku obrot贸w o:

 • Minimum 30 proc. 鈥 dofinansowanie mo偶e by膰 przyznane w wysoko艣ci 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesi臋cznie = 1.300 z艂,
 • Co najmniej 50 proc. 鈥 dofinansowanie mo偶e by膰 przyznane w wysoko艣ci 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesi臋cznie = 1.820 z艂,
 • Min. 80 proc. 鈥 聽dofinansowanie mo偶e by膰 przyznane w wysoko艣ci 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesi臋cznie = 2.340 z艂.

Dofinansowanie聽jest wyp艂acane w okresach miesi臋cznych. Mo偶na od razu wnioskowa膰 o dofinansowanie za okres 3 miesi臋cy. Jednak je艣li przewidujemy, 偶e nasze obroty b臋d膮 mia艂y tendencj臋 spadkow膮 w kolejnych miesi膮cach, to wniosek o dofinansowanie mo偶emy z艂o偶y膰 w kolejnym miesi膮cu. Wsparcie przys艂uguje za okres nie d艂u偶szy ni偶 trzy miesi膮ce.

Przedsi臋biorca nie mo偶e otrzyma膰 dofinansowania w cz臋艣ci, w kt贸rej te same koszty prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej zosta艂y lub zostan膮 sfinansowane z innych 艣rodk贸w publicznych.

Przedsi臋biorca nie mo偶e mie膰 m.in. zaleg艂o艣ci finansowych zwi膮zanych z odprowadzaniem podatk贸w oraz sk艂adek na ubezpieczenia spo艂eczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych 艢wiadcze艅 Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarno艣ciowy do ko艅ca trzeciego kwarta艂u 2019 r.

A jak rozumie膰 obr贸t? W praktyce dla wielu z nas obrotem b臋dzie przych贸d. Podatnicy VAT, w wi臋kszo艣ci we wnioskach jako obr贸t podaj膮 przych贸d netto. Pami臋tajmy o tym, 偶e organy mog膮 weryfikowa膰 te informacje. B臋d膮 bazowa膰 na danych, do kt贸rych dost臋p ma Krajowa Administracja Skarbowa ( nip. PIT, CIT, JPK).

Wi臋cej szczeg贸艂贸w: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-na-prowadzenie-swojej-dzialalnosci
oraz https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA

Tarcza antykryzysowa - ksi臋gowo艣膰 dla firm

Dofinansowanie do wynagrodze艅 za przest贸j i obni偶ony wymiar czasu pracy z Wojew贸dzkich Urz臋d贸w Pracy – dla wszystkich firm

Pracodawcy mog膮 sk艂ada膰 wnioski do Wojew贸dzkich Urz臋d贸w Pracy o dofinansowanie ze 艣rodk贸w Funduszu Gwarantowanych 艢wiadcze艅 Pracowniczych do wynagrodze艅 w zwi膮zku z przestojem ekonomicznym lub obni偶eniem wymiaru czasu pracy. Skorzystanie z innych form pomocy nie wyklucza mo偶liwo艣ci skorzystania z tej formy pomocy. Dop艂aty s膮 udzielane na 3 miesi膮ce liczone od daty z艂o偶enia wniosku. S膮 udzielane do wynagrodze艅 pracownik贸w, os贸b zatrudnionych na podstawie umowy o prac臋 nak艂adcz膮, osoby pozostaj膮ce w stosunku zlecenia lub wykonuj膮cych czynno艣ci na podstawie innej umowy o 艣wiadczenie us艂ug, je偶eli taka umowa podlega obowi膮zkowi ubezpiecze艅 emerytalnych i rentowych.

Dofinansowanie nie dotyczy um贸w o dzie艂o. Wsparcie nie przys艂uguje w stosunku do pracownik贸w, kt贸rych wynagrodzenie uzyskane w miesi膮cu poprzedzaj膮cym miesi膮c, w kt贸rym zosta艂 z艂o偶ony wniosek by艂o wy偶sze, ni偶 15 595,74 z艂 brutto (ni偶 300 proc. przeci臋tnego miesi臋cznego wynagrodzenia z poprzedniego kwarta艂u og艂aszanego przez Prezesa GUS). Co wa偶ne, tarcza antykryzysowa 2 zlikwidowa艂a warunek utrzymania zatrudnienia przez 3 miesi膮ce po zako艅czeniu pobierania dop艂at. Chocia偶 jak alarmuj膮 eksperci wzory um贸w z WUP wed艂ug stanu na 21 kwietnia nadal zawieraj膮 to postanowienie.

Dop艂at臋 mo偶na dosta膰 pod warunkiem:

 • osi膮gni臋cia spadku obrot贸w o nie mniej, ni偶 o 15 proc. (stosunek 艂膮cznych obrot贸w w ci膮gu dowolnych 2 kolejnych miesi臋cy w okresie od stycznia 2020 r. do 艂膮cznych obrot贸w z analogicznych 2 miesi臋cy z roku ubieg艂ego) lub nie mniej ni偶 o 25 proc. obrot贸w w miesi膮cu w okresie od stycznia 2020 r. w por贸wnaniu do miesi膮ca poprzedniego;
 • uzgodnienia ze zwi膮zkami zawodowymi lub przedstawicielami za艂ogi warunk贸w postoju i obni偶enia czasu pracy;
 • op艂acenia sk艂adek i podatk贸w do ko艅ca trzeciego kwarta艂u 2019 roku.

Czym jest przest贸j ekonomiczny? Jest to okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotycz膮cych pracownika, kt贸ry pozostawa艂 w gotowo艣ci do 艣wiadczenia pracy. W贸wczas wynagrodzenie mo偶e by膰 obni偶one do 50 proc., ale nie mniej, ni偶 do wysoko艣ci pensji minimalnej (z uwzgl臋dnieniem wymiaru czasu pracy) 鈥 2.600 z艂 brutto na pe艂en etat. Dop艂ata obejmuje dofinansowanie 50 proc. wynagrodzenia minimalnego (z uwzgl臋dnieniem wymiaru czasu pracy, tj. ca艂ego etatu, p贸艂 etatu etc.), czyli 1 300 z艂 dla pe艂nego etatu oraz 艣rodki na sk艂adki na ubezpieczenie spo艂eczne pracownik贸w op艂acane przez pracodawc臋, w zakresie przyznanego dofinansowania (艂膮cznie ok. 1 530 z艂 na pracownika miesi臋cznie przy pe艂nym etacie). Je艣li jednak pracodawca skorzysta艂 ze zwolnienia ze sk艂adek, nie dostaje dop艂aty do nich.

Pracodawca, u kt贸rego wyst膮pi艂 spadek obrot贸w gospodarczych w zwi膮zku z COVID-19, mo偶e obni偶y膰 wymiaru czasu pracy o 20 proc, nie wi臋cej jednak ni偶 do 0,5 etatu, przy czym wynagrodzenie pracownika wynikaj膮ce z tego obni偶enia nie mo偶e by膰 ni偶sze, ni偶 minimalne (z uwzgl臋dnieniem wymiaru czasu pracy), czyli ni偶sze ni偶 2 600 z艂 przy pe艂nym etacie, po obni偶eniu 1300 z艂. Wzgl臋dem wynagrodzenia wynikaj膮cego z obni偶onego wymiaru czasu pracy dofinansowanie obejmuje maksymalnie ok. 2 465 z艂 na pracownika miesi臋cznie, w zale偶no艣ci od wynagrodzenia bazowego:

 • dofinansowanie do po艂owy wynagrodzenia pracownika, jednak nie wi臋cej ni偶 do kwoty 40% przeci臋tnego wynagrodzenia z poprzedniego kwarta艂u (wed艂ug danych prognozowanych 40 proc. z 5 198,58 z艂 = 2.079,43聽 z艂)
 • 艣rodki na sk艂adki na ubezpieczenie spo艂eczne pracownik贸w op艂acane przez pracodawc臋, w zakresie przyznanego dofinansowania.

Wa偶ne! Wojew贸dzkie Urz臋dy Pracy mog膮 odm贸wi膰 przyznania dofinansowania za okres kr贸tszy, ni偶 miesi膮c kalendarzowy.

Doradztwo firm - covid-19

Tarcza finansowa (tarcza antykryzysowa) z Polskiego Funduszu Rozwoju

Mikrofirmy

Subwencja finansowa skierowana jest do przedsi臋biorstw, kt贸re zatrudniaj膮 od 1 do 9 pracownik贸w (bez samozatrudnionych) i聽 kt贸rych roczny obr贸t lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.

Warunkiem jest spadek przychod贸w o co najmniej 25% w dowolnym miesi膮cu po 1 lutego br. w por贸wnaniu do poprzedniego miesi膮ca lub analogicznego miesi膮ca ubieg艂ego roku w zwi膮zku z COVID-19. Tak w skr贸cie wygl膮da tarcza antykryzysowa.

Z finansowania b臋d膮 mog艂y te偶 skorzysta膰 firmy obj臋te zakazem prowadzenia dzia艂alno艣ci z uwagi na restrykcje sanitarne.

Maksymalna kwota subwencji zale偶y od skali spadku przychod贸w oraz liczby zatrudnionych i wynosi膰 mo偶e do 324 tys. z艂 (艣rednio b臋dzie to 70-90 tys. z艂), a 75% jej warto艣ci mo偶e by膰 bezzwrotne.

25% warto艣ci subwencji mo偶e by膰 bezzwrotne pod warunkiem kontynuowania dzia艂alno艣ci w ci膮gu 12 miesi臋cy od jej udzielenia.

50% subwencji jest bezzwrotne w zale偶no艣ci od poziomu utrzymania 艣redniego zatrudnienia w okresie 12 miesi臋cy. Je艣li przedsi臋biorca zwolni swoich pracownik贸w, w贸wczas zwr贸ci odpowiednio wy偶szy procent subwencji.

Po 12 miesi膮cach zaczyna si臋 sp艂ata ratalna reszty subwencji roz艂o偶ona na 24 miesi膮ce.

Subwencja mo偶e by膰 wykorzystana wy艂膮cznie na pokrycie koszt贸w prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej, w szczeg贸lno艣ci wynagrodze艅 pracownik贸w, a 25% na przedterminow膮 sp艂at臋 kredyt贸w. Zabezpieczeniem subwencji s膮 weksle.

Ma艂e i 艣rednie firmy – tarcza antykryzysowa

Subwencja finansowa skierowane jest do firm zatrudniaj膮cych od 10 do 249 pracownik贸w, kt贸rych roczny obr贸t nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

Jej podstawowe zasady s膮 zbli偶one do tych, kt贸rym podlegaj膮 mikrofirmy (co najmniej 25% spadek przychod贸w, zwrot po 12 miesi膮cach przez 24 miesi膮ce).

G艂贸wne r贸偶nice to maksymalna kwota subwencji, kt贸ra stanowi 4%, 6% lub 8% sprzeda偶y rocznej w zale偶no艣ci od skali spadku sprzeda偶y do maksymalnie 3,5 mln z艂 (艣rednio 1,9 mln z艂).

75% subwencji finansowej mo偶e by膰 bezzwrotne, w tym 25% pod warunkiem kontynuacji dzia艂alno艣ci, 25% w zale偶no艣ci od poniesionej przez przedsi臋biorstwo straty na sprzeda偶y, a dodatkowo 25% w zale偶no艣ci od utrzymania 艣redniego zatrudnienia w okresie 12 miesi臋cy.

Zwrot subwencji przez przedsi臋biorc臋 b臋dzie proporcjonalnie wy偶szy w przypadku spadku zatrudnienia.

Warto tutaj zaznaczy膰, 偶e do ustalenia statusu mikro i 艣redniej firmy nie zalicza si臋 pracownik贸w na urlopach macierzy艅skich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowywania zawodowego.

Du偶e firmy

Tarcza antykryzysowa dla firm, zatrudniaj膮cych od 250 pracownik贸w PFR proponuje 3 formy finansowania:

 • Finansowanie p艂ynno艣ciowe – w postaci po偶yczek lub obligacji na okres 2 lat o warto艣ci nawet do 1 mld z艂.
 • Preferencyjne finansowanie –聽 w postaci po偶yczek preferencyjnych na okres 3 lat cz臋艣ciowo bezzwrotnych i uzale偶nionych od straty finansowej oraz utrzymania zatrudnienia o warto艣ci do 750 mln z艂 na podmiot.
 • Inwestycyjne – w postaci obejmowanych instrument贸w kapita艂owych (udzia艂贸w lub akcji) na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy publicznej o warto艣ci do 1 mld z艂 na podmiot.

Maksymalna warto艣膰 programu dla du偶ych firm wynosi 25 mld z艂, natomiast zak艂adana kwota 艣rodk贸w bezzwrotnych mo偶e osi膮gn膮膰 warto艣膰 12 mld z艂.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest prowadzenie dzia艂alno艣ci na dzie艅 31 grudnia 2019 r., a tak偶e niezaleganie z p艂atno艣ciami podatk贸w i sk艂adek na ubezpieczenia spo艂eczne na dzie艅 29 lutego 2020 r. lub na dzie艅 udzielenia finansowania. Koniecznym warunkiem jest r贸wnie偶 posiadanie przez beneficjent贸w rzeczywistych firm rezydencji podatkowej w Polsce i rozliczanie podatk贸w za ostatnie 2 lata obrotowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pomoc w roz艂o偶eniu podatk贸w – tarcza antykryzysowa

W tym zakresie rozlicze艅 podatkowych Ministerstwo Finans贸w nie zdecydowa艂o si臋 na jakie艣 radykalne zmiany przepis贸w. Podatnicy PIT dostali jednak wi臋cej czasu na rozliczenia. Zniesiono op艂at臋 prolongacyjn膮 w przypadku roz艂o偶enia zaleg艂o艣ci podatkowych na raty. Do dyspozycji podatnik贸w s膮 zatem klasyczne metody przewidziane w ordynacji podatkowej.

Pomoc biura rachunkowego – ksi臋gowo艣膰 online

Powy偶szy artyku艂 stworzyli艣my dla wszystkich przedsi臋biorc贸w, kt贸rzy zetkn臋li si臋 z problemami wynikaj膮cymi z epidemii. Pomimo pomocy p艂yn膮cej ze strony rz膮du, nadal wielu w艂a艣cicieli firm szuka dodatkowej pomocy. Je艣li i ty szukasz wsparcia, napisz do nas: http://lodz-ksiegowa.pl/kontakt/. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania. Zach臋camy r贸wnie偶 do zapoznania si臋 z ofert膮 naszego biura rachunkowego. Biuro rachunkowe L&G jest do twojej dyspozycji ka偶dego dnia. Niewa偶ne z kt贸rego miejsca polski jeste艣 – obs艂ugujemy ca艂y kraj, oferujemy ksi臋gowo艣膰 online.