27.11.2019
Nowy JPK-VAT

Nowe zasady prowadzenia ewidencji będą obowiązywały podatników VAT od 1 kwietnia 2020 r.

Nowy JPK_VAT z deklaracją to dokument elektroniczny, który będzie się składał z dwóch części. Obejmie zarówno ewidencję VAT (zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres), jak i deklarację VAT (deklarację VAT-7 i VAT-7K).

1. Kogo obejmą zmiany?

JPK_VAT, który obejmie część deklaracyjną i ewidencyjną, będą składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT za okresy:

  • od 1 kwietnia 2020 r. – obowiązkowo duże przedsiębiorstwa, natomiast pozostałe dobrowolnie,
  • od 1 lipca 2020 r.obowiązkowo wszyscy podatnicy (duże, średnie i małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy).

Jeżeli małe i średnie przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy skorzystają z możliwości składania JPK_VAT za okresy od 1 kwietnia 2020 r., to nie będą mogli wrócić do rozliczania na wcześniejszych zasadach.

Od 1 lipca 2020 r. nie będzie możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w inny sposób niż za pośrednictwem JPK_VAT.

2. Co zastąpi nowy plik JPK_VAT?

Nowy JPK_VAT zastąpi dotychczasowe rozliczenia VAT dokonywane w deklaracjach VAT-7 i VAT-7K.

Nie będzie natomiast dotyczyć deklaracji podatkowych, czyli VAT-12,   VAT-8, VAT-9M, VAT-10 czy VAT-14.

3. Co będzie zawierać nowy JPK_VAT?

  • zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres – część ewidencyjna,
  • pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 (VAT-7K) – część deklaracyjna,
  • dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.

4. Przygotowanie i wysyłka nowego JPK_VAT.

Podatnik będzie przygotowywać i wysyłać tylko jeden plik, a nie jak dotychczas dwa. Nowy plik JPK_VAT będzie się składał z dwóch części (ewidencyjnej i deklaracyjnej).

JPK_VAT będzie składany wyłącznie drogą elektroniczną za okresy miesięczne, do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy.

Będą obowiązywać dwa warianty JPK_VAT:

  • JPK_V7M – dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie,
  • JPK_V7K – dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.

JPK_VAT z deklaracją będzie można podpisać:

  • podpisem kwalifikowanym (polskim lub innego kraju UE),
  • profilem zaufanym,
  • danymi autoryzującymi.

Po złożeniu poprawnego JPK_VAT podatnik będzie mieć możliwość pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

5. A co z podatnikami rozliczającymi się kwartalnie?

Podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie będą przez pierwsze dwa miesiące kwartału wysyłać wypełniony plik JPK_VAT w części ewidencyjnej a za 3 miesiąc kwartału prześlą plik uzupełniony dodatkowo o część deklaracyjną za cały kwartał.

6. Czy zmieni się ewidencja VAT?

Tak. W nowym rozporządzeniu Ministerstwo Finansów bardzo szczegółowo określa, co powinno znaleźć się w nowej ewidencji VAT.

Co więcej w przyszłym roku do ewidencji wprowadzono dodatkowe oznaczenia dla transakcji oraz dokumentów sprzedaży.

Relizacja: Travi Agencja