27.11.2019
Mały ZUS plus od 2020 roku

Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać od przyszłego roku z Małego ZUS-u plus?

  • Trzeba spełnić kryterium przychodowe (limit 120 tys. złotych).
  • Trzeba prowadzić działalność w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.
  • Z obniżki składek nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy rozliczali się w poprzednim roku w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystali ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT.
  • Oprócz dotychczasowego obowiązku przedkładania przez przedsiębiorcę informacji o rocznym przychodzie z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz o podstawie wymiaru składek, powinien on przekazywać dane dotyczące dochodu oraz form opodatkowania. Te dodatkowe informacje przedsiębiorcy będą składać, jak dotychczas, w imiennym raporcie miesięcznym albo w deklaracji rozliczeniowej. Nie będzie to więc wymagać wypełniania żadnych dodatkowych nowych formularzy ani druków.
  • Obniżona składka może być opłacana maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia działalności.
  • Z rozwiązania nie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi na rzecz byłego pracodawcy.
  • Chęć korzystania z Małego ZUS-u plus będzie można zgłosić do końca pierwszego miesiąca obowiązywania tej regulacji. Jednak w przypadku, gdy uprawnienie do korzystania z Małego ZUS-u plus uzyska się później, w trakcie roku, wówczas będzie przysługiwał termin 7-dniowy.
  • Będzie można nadal skorzystać z pozostałych ulg w opłacaniu składek na ubezpieczania społeczne:w pierwszej kolejności „ulga na start” (6 pełnych okresów rozliczeniowych), później preferencyjny ZUS (24 miesiące), a następnie Mały ZUS plus.
Relizacja: Travi Agencja