Aktualności

                              Najważniejsze terminy dotyczące rozliczeń podatkowych (PIT) w 2013 roku.

Data Rodzaj druku Czego dotyczy
09.01.2013 PIT – 12 Złożenie przez pracowników oświadczenia upoważniającego zakład pracy do rocznego obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (musi być złożone przed 10.01.2013 r.).
21.01.2013 PIT – 16 Termin do złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowe.
21.01.2013 Oświadczenie na piśmie Termin złożenia oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu z najmu przez jednego z małżonków.
21.01.2013 Zawiadomienie na piśmie Termin do złożenia zawiadomienia urzędu skarbowego o wyborze opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych kwartalnie.
21.01.2013 Oświadczenie na piśmie Termin do złożenia oświadczenia o wyborze opodatkowania przychodów z najmu w formie ryczałtu.
21.01.2013 Oświadczenie na piśmie Termin do złożenia oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
21.01.2013 Oświadczenie na piśmie Termin do złożenia oświadczenia o wyborze opodatkowania dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wg stawki 19%.
31.01.2013 PIT – 28 Rozliczenie roczne podatku ryczałtowego (najem prywatny itd.) uzyskanych w 2012 r.
31.01.2013 PIT – 4R Deklaracja o wysokości zaliczek na podatek pobranych w roku podatkowym.
31.01.2013 PIT – 8AR Deklaracja o pobranym podatku ryczałtowym od niektórych przychodów.
28.02.2013 PIT – 16A Deklaracja o składkach na ubezpieczenia zdrowotne podatników opłacających podatek kartą podatkową.
28.02.2013 PIT – 11 Informacja o kwotach zaliczek na podatek w roku podatkowym.
28.02.2013 PIT – 8C Deklaracja o przychodach rozliczanych bez pośrednictwa płatnika z innych źródeł, kapitałach pieniężnych oraz wypłaconych stypendiach.
28.02.2013 PIT – 40A Rozliczenie roczne za emeryta i rencistę – dokonywane przez organ rentowy.
28.02.2013 PIT – 40 Rozliczenie roczne sporządzane za pracownika, który złożył PIT-12.
28.02.2013 IFT – 1R
IFT – 3  
Informacja dla osób niemających w Polsce miejsca zamieszkania/dla faktycznego lub pośredniego odbiorcy świadczeń.
30.04.2013 PIT – 37 Deklaracja dla rozliczających przychody za pośrednictwem płatnika.
30.04.2013 PIT – 36 Deklaracja dla rozliczających przychody bez pośrednictwa płatnika.
30.04.2013 PIT – 38 Deklaracja rozliczających przychody z kapitałów pieniężnych.
30.04.2013 PIT – 39 Deklaracja przychodów z nieruchomości nabytych lub wybudowanych po 2008 r.
30.04.2013 PIT – 36 Dla osób rozliczających przychody z nieruchomości.
30.04.2013 PIT – 36L Deklaracja rozliczających podatek liniowo.